EDUKIAK


Edukiak, ikasleak bereganatu behar dituen oinarrizko ezagutzak dira. EAE-ko Curriculumean oinarriturik, EDUKI MULTZOtan daude antolatuta:

  • 1 eduki multzoa: EDUKI KOMUNAK
  • 2 eduki multzoa: BIZTANLERIA ETA GIZARTEA
  • 3 eduki multzoa: GIZATERIAREN HISTORIA

  1. EDUKI KOMUNAK


Multzo honetan geografia eta historiako oinarrizko alderdien irakaskuntza erantsi da; Unitate Didaktiko guztietarako baliagarriak diren prozedura orokorrak dira, edo hala dagokionean, jarrera eta balore edukiak.

  • PROZEDURAK: Hauek dira maila honetan garatuko diren prozedurak.


P1- Arloaren ikaskuntzarako hizkuntza-trebetasunak aplikatzea: testu idatzien eta ahozko testuen ulermena, berariazko hztegiaren interpretazioa eta erabilera, ahoz eta idatziz.
P2- Demografiari, historiari, kulturari eta beste alderdi batzuei buruzko hipotesien planteamendua egin, formulatu eta egiaztatzea.
P3- Demografia datuak eta grafikoak irakurtzeko eta interpretatzeko jarraibideak ( barra diagramak, bizanleriaren piramideak, ...), baita informazio estatistikoa grafikoetara.
P4-
P5-
P6-
P7-
P8-
P9-
P10-
P11-
P12-
P13-
P14-
P15-
P16-
P17-
P18-
P19-
P20-
P21-
P22-
  • JARRERAK ETA BALIOAK: hauek dira maila honetan ( DBH2) garatuko diren jarrera


J1-
J2-
J3-
J4-
J5-
J6-
J7-
J8-
J9-
J10-
J11-
J12-